Våra värderingar

Våra värderingar

INAC är en del av VINCI Energies svenska nätverk, som även är en global aktör med engagerade medarbetare världen över.

Vi hjälper varandra, utbyter kunskap och arbetar med tydliga mål för att uppnå gemensamma framgångar. Detta kännetecknas av våra värderingar som delas av alla medarbetare inom VINCI Energies.

  • Ansvar
  • Befogenhet
  • Entreprenörskap
  • Solidaritet
  • Tillit

Våra medarbetare får ta stort eget ansvar, komma med nya idéer och förslag på förbättring och utveckling. Samtidigt som de erbjuds goda möjligheter till professionell utveckling både lokalt och internationellt.

INACs framgång baseras på hur vi agerar i vardagen. Genom ett gemensamt förhållningssätt vet vi vad vi kan förvänta oss av varandra vilket skapar en trygghet, samhörighet och en gemensam identitet som företag. Vårt bemötande ger våra kunder en möjlighet att förstå vilka de gör affärer med och ger oss underlag för att fatta beslut och hjälper oss att prioritera.

På INAC agerar vi med några värdeord i bakhuvudet. Dessa beskrivs nedan.

Seriositet – är hederskänsla och respekt för löften och utfästelser, dvs att det går att lita på INAC. Det är upplevelsen av att det INAC gör, utförs ordentligt eftersom löften hålls och alla tar eget ansvar, står för sina misstag och gör sitt bästa.

Glädje – står för arbetsglädje i samarbetet med andra och glädje att se kamrater lyckas. Det är känslan av samhörighet, sammanhang och meningsfullhet  som kommer av kamratskap, utmaning, tävling och positivt tänkande och feedback. Det ska vara kul att jobba på INAC.

Hjälpsamhet – betyder hänsyn och empati. Det är en önskan om att få någon att känna sig trygg genom att ställa upp och finnas där när det behövs. Det är viljan att underlätta för varandra och på eget initiativ hjälpa till, att vara flexibel, ödmjuk och lösningsorienterad.

Respekt – är viljan att förstå och att visa hänsyn. Det är att vara rak och smidig och samtidigt lyssna färdigt utan att avbryta. Det handlar om att respektera andras tid och acceptera att alla inte har samma förutsättningar eller åsikter. Det är att prata med personer, inte om och om att hålla ihop.

Lojalitet – står för öppenhet, ärlighet och viljan att stötta utan samsyn. Det handlar om att se till gruppens bästa i första hand och att stå bakom ett kollektivt beslut. Det är att göra rätt för sig, ställa upp och göra sitt bästa. Att stötta varandra och inte tala bakom ryggen på varandra.

Hållbarhet – betyder långsiktig och lösningsorienterad. Det är att stå för det INAC gör i det långa perspektivet, dvs att ha balans i vardag, arbetsförmåga, kompetens och ekonomi. Det handlar om att hålla hög standard, INAC-standard, att utfört arbete håller i längden och är lönsamt för både kund och INAC.