Cookies

Information om hur vi använder kakor

Om cookies på vår webbplats

Vi använder olika cookies på webbplatsen för att:

 • Låta webbplatsen fungera på det sätt som avses,
 • Mäta dess besökare, och
 • Integrera tjänster som gör det användarvänligt.

Vissa cookies kräver förhandsgodkännande från dig och andra inte. Mer information ges nedan.

Vad är en kaka och vad tjänar den till?

En kaka är en textfil som, om du valt det alternativet, lagras på din terminal (dator, mobiltelefon eller surfplatta) när du besöker en webbplats eller tittar på reklaminnehåll. Syftet är att samla in information om hur du surfar och sedan sända anpassade tjänster till din terminal (dator, mobiltelefon eller surplatta).

Kakorna hanteras av din webbläsare och enbart den som skickar ut en kaka kan lagra eller ändra de informationer den innehåller.

Kakorna gör det möjligt att identifiera den terminal där de lagrats under dess giltighets- eller lagringstid. Det är inte möjligt att identifiera dig personligen.

Vilken typ av cookies används av webbplatserna inom VINCI Energies?

Vi informerar dig om användningen av tekniska kakor som gör att webbplatsens huvudtjänster fungerar optimalt.

Beroende på webbläsarens inställningar kan du blockera dessa cookies. Att blockera dem kan dock påverka din upplevelse på webbplatsen negativt.

 1. Tekniska cookies

Vi informerar dig om användningen av tekniska cookies som gör att webbplatsens huvudtjänster fungerar optimalt.

Beroende på webbläsarens inställningar kan du blockera dessa cookies. Att blockera dem kan dock påverka din upplevelse på webbplatsen negativt.

Tekniska cookies krävs för att du ska kunna surfa på vår webbplats och få åtkomst till olika produkter och tjänster. Tekniska kakor känner igen dig (men kan inte identifiera dig), de signalerar att du tittat på vissa sidor och söker förbättra din användarupplevelse: de kan skräddarsy webbplatsens profil (använt språk, skärmupplösning), minnas lösenord och andra informationer avseende formulär som du fyllt i på webbplatsen. Tekniska kakor gör det också möjligt att genomföra säkerhetsåtgärder. Sådana kakor kan inte avaktiveras eller ställas in, eftersom du i så fall inte längre skulle kunna gå in på webbplatsen och/eller använda webbplatsens tjänster.

 1. Kakans namn Syfte Lagringstid
  pll_language Hantera flerspråkigheten på webbplatsen 12 månader
  CookieLawInfoConsent Hantera acceptationen av cookies på webbplatsen 6 månader
  cookielawinfo-checkbox-non-necessary Används av modulen “GDPR Cookie Consent”, denna cookie används för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorierna “Ej nödvändigt” (publikmätning – sociala medier). 6 månader
  cookielawinfo-checkbox-necessary Används av “GDPR Cookie Consent” -modulen, används denna cookie för att lagra användarens samtycke till cookies i kategorin “Tekniska cookies” 6 månader
  viewed_cookie_policy Används av “GDPR Cookie Consent” -modulen, används för att lagra huruvida användaren har godkänt användningen av cookies eller inte. 6 månader
  wp-settings-# WordPress använder denna cookie för att anpassa upplevelsen av administrationsgränssnittet och eventuellt också webbplatsens huvudgränssnitt. 12 månader
  cli_user_preference Lagrar användarens tillståndsstatus av cookies. 6 månader
  TS01# Cookie som gör att lastbalansering fungerar. Denna cookie placeras i din webbläsare när du ansluter till webbplatsen. Sessionen
  rc::a Den här cookien används för att skilja robotanvändare från mänskliga användare. Beständig
  rc::c Den här cookien används för att skilja robotanvändare från mänskliga användare. Sessionen
 2. Analytiska cookies

  Vi samlar i dagsläget inte in någon statistik via Google Analytics, Matomo eller liknande verktyg på denna sida.

  Analytiska cookies syftar till att mäta publiken på vår webbplats innehåll och avsnitt för att bedöma dem och organisera dem bättre. De gör det också möjligt för oss att upptäcka surfningsproblem och därmed göra våra tjänster mer användarvänliga.

  Beroende på webbläsarens inställningar kan du blockera dessa cookies. Att blockera dem kan dock påverka din upplevelse på webbplatsen negativt. Livslängden för dessa cookies överstiger inte 13 månader.

  Kakor för publikmätning (även kallade analytiska kakor) skickas ut av oss eller våra tekniska prestatörer i syfte att utföra publikmätningar av innehåll och rubriker på vår webbplats, för utvärdering och bättre organisation. Sådana kakor gör det också möjligt att i förekommande fall upptäcka navigationsproblem och förbättra ergonomin för våra tjänster. Dessa kakor tar enbart fram anonym statistik och frekvensvolymer, inga persondata.

  Google Analytics

  Vi begär ditt samtycke innan vi använder målgruppsmätningskakor för Google Analytics. Som standard antas vägran och dessa cookies placeras inte i din webbläsare eller aktiveras.

  Förutom syftena för vår fördel som anges ovan, kan den samlade webbinformationen användas av Google Analytics via sitt eget konto för att erbjuda riktade annonser och innehåll baserat på din webbhistorik. Syftet och villkoren för den användningen beskrivs mer detaljerat här.

  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

  Kakans namn Syfte Lagringstid
  _Utmz Denna cookie lagrar all information som är relevant för att identifiera en trafikkälla. 6 månader
  _Utmc Denna cookie kompletterar _utmb-cookien för att avgöra om det finns ett nytt besök av den nuvarande unika besökaren. Under sessionen
  _Utmb Denna cookie används för att övervaka användarens session. Cookien upphör att gälla om användaren förblir inaktiv på webbplatsen i mer än 30 minuter. Användning av denna cookie tillsammans med _utmc-cookien gör att sessioner kan övervakas på en viss webbplats. 30 minuter
  _Utma Denna cookie används för att skilja unika besökare på en webbplats. Den uppdateras varje gång en sida visas. 2 år
  _ga Används för att begränsa statistikens uppdateringsfrekvens 13 månader
  _gat Används för att begränsa statistikens uppdateringsfrekvens 1 minut
  _gid Används för att skilja på användarna 24 timmar
 3. Cookies relaterade till sociala medier

Syfte. Vi begär ditt samtycke innan vi använder cookies relaterade till sociala medier och tjänster från tredje part, avsedda att underlätta delning av innehåll och göra webbplatsen mer användarvänlig. Som standard antas vägran och dessa cookies placeras inte i din webbläsare eller aktiveras.

Den samlade surfdatan kan användas av tredje part som driver dessa sociala medier och tjänster från tredje part på deras eget konto för att erbjuda riktade annonser och innehåll baserat på din webbhistorik. För mer information, rekommenderar vi att du tittar på deras sekretesspolicy och sidor för cookieinformation, listade nedan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Information om cookies från sociala medier

Dessa gör det möjligt att dela innehållet på vår webbplats med andra personer eller underrätta andra om vad du tittat på eller ge din åsikt avseende ett innehåll på webbplatsen. Då kan du använda knapparna «dela», «gilla», som på de sociala näten «Facebook» eller «Twitter». Den sociala kanal som har en sådan tillämpningsknapp skulle kunna identifiera dig med hjälp av den här knappen, även om du inte använt den när du gått in på vår webbplats. Titta gärna på policy för integritetsskydd på de sociala kanalerna och tjänsterna (se länkar till respektive sociala medier nedan) för att få veta i vilket syfte de används, i synnerhet för reklam och information som kan fås via dessa tillämpningsknappar. Livslängden för sådana kakor överskrider inte 13 månader.

Facebook

Följande Facebook-funktioner kan integreras på våra webbsajter och kan lagra eller lägga ut Facebook-kakor:

– Knappen Jag gillar Facebook (som ger användaren tillfälle att tala om att hen gillar en post på Facebook
– Koppla upp sig på Facebook (ger användaren möjlighet att koppla upp sig på sitt Facebook-konto och interagera med våra webbplatser via det kontot)
– Dela på Facebook (tillåter användaren att dela en post med på Facebook)
– Facebook Social Graph (tillåter våra webbplatser att plocka ut Facebook-poster till våra webbplatser, exempelvis bilder av användarprofiler eller publicering av publika poster)

Klicka här för att se Facebooks policy för integritetsskydd
Klicka här för att få informationer om de kakor som används av Facebook

Twitter

Följande Twitter-funktioner kan integreras på våra webbplatser och klarar av att lagra eller lägga ut Twitter-kakor:

– Uppkoppling till Twitter (tillåter användaren att koppla upp sig till sitt Twitter-konto och interagera med våra webbplatser via detta konto)
– Knapp Tweeter

Klicka här för att se Twitters policy för integritetsskydd
Klicka här för att få informationer om de kakor som används av Twitter

YouTube & Google

Följande YouTube- eller Google-funktioner kan- YouTube videoläsare (som gör det möjligt att visa YouTube-videorn på våra webbplatser) integreras på våra webbplatser och kan lagra eller lägga ut YouTube- eller ou Google-kakor:

– The YouTube video player, which shows YouTube videos on our websites
– Uppkoppling till YouTube (som ger användaren möjlighet att koppla upp sig till sitt YouTube-konto och interagera med DEC via detta konto)

Klicka här för att se Googles integritetsskydd (tillämpas även YouTube)

Dina val avseende hantering av kakor

Du kan ställa in de kakor vi använder på Vinci Energies anläggningar på två sätt: tack vare det hanteringsredskap för kakor som vi ställt till förfogande på webbplatsen, eller tack vare inställningarna på din webbläsare. Du kan välja att när som helst avaktivera alla eller en del av kakorna med hjälp av inställningar för kakor (aktiverings- eller avaktiveringsknappar) i avsnittet «lär dig mer om kakor och hur man ställer in dem» på kak-banner, med undantag för de tekniska kakor som krävs för att webbplatsen ska fungera, se ovan. Din webbläsare kan också ställas in så att kakorna lagras eller i motsatt fall vägras tas emot av din terminal.

 1. Vägra en kaka via din navigeringsprogramvara:

Du kan när som helst välja att avaktivera alla eller en del kakor. Din webbläsare kan också ställas in för att signalera kakor som lagrats i din terminal och be dig acceptera dem eller inte (fall per fall eller alla tillsammans). Vi vill dock påminna om att avaktivering av samtliga kakor kommer att hindra dig från att använda vår webbplats under normala villkor, med undantag för basfunktionerna.

Varje enskild webbläsare konfigureras på olika sätt för att hantera kakor och val. Se läsarens hjälpmeny, som hjälper dig förstå hur man förändrar sina önskemål avseende kakor.

– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Du kan också ställa in din webbläsare så att den skickar en kod till de webbplatser du inte önskar följas upp av (tillvalet «Do No Track»).

– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

 1. Vägra en publikmätningskaka:

Publikmätningskakor läggs ut på vår webbplats av Google Analytics.

Om du inte önskar att vår webbplats ska lagra kakor på din webbläsare för att utföra publikmätningar, kan du klicka på följande avaktiveringslänk, som då på din webbläsare lägger ut en kaka vars enda uppgift är att avaktivera de andra. Klicka här för att vägra Googles kakor för publikmätning.

Om du globalt önkar blockera användning av dina data av JavaScript-filer från Google Analytics, kan du ladda ned en extra webbläsningsmodul för att avaktivera Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 1. Vägra en kaka utsänd av ett socialt nät:

Om du inte önskar att vår webbplats ska lagra kakor på din webbläsare i det syftet, kan du klcka på följande länkar för avaktivering, som då på din webbläsare lägger ut en kaka vars enda uppgift är att avaktivera användning av övriga kakor från en och samma sändare. Om du avaktiverar dessa kakor upphör all interaktion med de sociala nätverk som berörs:

Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 1. Vad det innebär att vägra ta emot kakor:

Observera att dina olika önskningar hanteras av en eller flera särskilda kakor. Om du tar bort kakor om våra webbplatser, som lagrats på din terminal, kan vi inte längre veta vad du har tillåtit eller inte. Då måste vi börja om och be om ditt medgivande och då blir du tvungen att på nytt vägra ta emot de kakor du inte vill ha kvar. Samma sak om du använder en annan webbläsare – du måste vägra ta emot dessa kakor om igen, eftersom dina val och de kakor de avser, beror på den webbläsare och terminal (dator, surfplatta, smartphone, osv.) som du använder för att besöka vår webbplats.

Ytterligare information om kakor

Gå gärna in på webbplatsen för CNIL, på adressen: «Cookies : les outils pour les maîtriser» (på franska).