Om oss

Med mer än 40 år i branschen är INAC en ledande aktör inom instrument- och processmontage. Vi har den erfarenhet och specialistkompetens som krävs för att installera och leverera system och apparater till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

INAC är en oberoende leverantör av system/instrumentering och har god kompetens av alla tongivande produkter från globala instrumentleverantörer. Vi opererar i ett internationellt segment och levererar lösningar inom ett brett spektrum från projektledning och projektgenomförande till leverans av utrustning, montage och service.

Våra montörer och tekniker har god kompetens inom installation av mätande instrument i processer, fältutrustning, korskoppling, pneumatik, klen- och skyddsrör samt fältbussar. Vi levererar även tjänster inom materialval, skåptillverkning, fiberkontaktering  hot-melt, lim, svets och crimp samt tillhörande tester vanlig dB-mätning samt OTDR.

Vårt erbjudande inom processmontage omfattar alla elinstallationer från inkommande mellanspänning till fältgivare och styr- och övervakningssystem för industriprocesser. Vi hanterar processmontage för allt från 24 V till 20 kV inom industrianläggningar som avser tillverkningsprocessen.

För oss är vardagen att arbeta i krävande miljöer och att ansvara för projekt som genomförs med tuffa tidplaner och arbete i skift.

 

Vi arbetar säkert

Vår säkerhetskultur är ledstjärnan som genomsyrar vårt dagliga arbete.

Tillsammans för miljön

Vår vision är att möjliggöra energiomställningen, för ett bättre samhälle och en grönare planet. 

Våra värderingar

Som en del av VINCI Energies delar vi värderingarna,
Ansvar, Befogenhet, Entreprenörskap, Solidaritet, Tillit.

INAC Process – en del av instrumenthistorien

Namnet INAC har funnits sedan 1968 då företaget startades av Arne Carlsson och har därmed funnits i snart 50 år. Företaget har sedan dess positionerat sig som en kompetent och pålitlig partner till kunder som värdesätter instrumentering.

Under företagets första 16 år byggdes varumärket INAC. När SSG-standarden för industrianläggningar togs fram baserades den på vad som hos våra kunder kallades ”Inac-standarden”, dvs hållbara lösningar med hög person- och driftsäkerhet.

1984 började de omstruktureringar som ledde till omstarten av INAC i juni 1993 och börsintroduktionen 1998.

2005 förvärvades INAC av El & Industrimontage Svenska AB och blev en del av nordens ledande elteknikföretag.

I och med sammangåendet med Goodtech 2010 bytte INAC namn till Goodtech Process AB och fick en ny Goodtech-logotyp.

2015 återtar INAC varumärket med moderniserad logotyp, för att öka igenkänning och långsiktigt stärka verksamheten.

2018 får INAC och EItech-koncernen en ny huvudägare i form av VINCI Energies.