Läke- & Livsmedel

Mångåriga relationer med våra kunder inom läke- & livsmedelsbranschen har hittills underlättat för oss att få nya förfrågningar. Nedan presenterar vi några exempel:

GE Healtchcare AB: Styrentreprenader i samband med flertalet investeringar i GEs anläggning i Uppsala genom åren. Permanent löpande verksamhet sedan många år.

Rockwell Automation AB: Styrentreprenad vid ny emulgeringsanläggning hos Fresenius Kabi.

Aga Gas AB: El- & instrumentmontaget vid uppförandet av ny vätgasfabrik i Sandviken.
Kraton: Löpande teknikertjänster i Sandarne (f.d. Arizona Chemicals).

Recipharm: Diverse löpande uppdrag.

Thermofisher: Styrsystembyte samt löpande montage.