INAC Process ansluter sig till Actemium

03 juni 2024

INAC Process ansluter sig till Actemium– ett globalt varumärke inom VINCI Energies

Totalt 22 affärsenheter inom INAC Process, Eitech, Fiber och Elkraft samt en enhet från Emil Lundgren väljer att från och med den 1 november 2024 ansluta sig till Actemium, VINCI Energies globala varumärke riktat mot industrin.

I och med denna utökning av enheter kommer Actemiums verksamhet i Sverige att bestå av cirka 1 050 medarbetare fördelat på 31 affärsenheter utspridda från Helsingborg i söder till Kiruna i norr. Actemium ingår i ett globalt nätverk med över 24 400 medarbetare och 400 affärsenheter i 40 länder.

Vi ser ett stort mervärde för både våra befintliga, potentiella kunder samt medarbetare i att samla oss i varumärket Actemium. Målsättningen är att enheterna, med sin tyngdpunkt inom industrisegmentet, tillsammans bättre kan dra nytta av den tekniska expertisen och synliggöra den gemensamma styrkan och erfarenheten som finns gemensamt både i Sverige och internationellt.”,
förklarar Jonas Kihlberg, Managing Director, VINCI Energies Sweden West.

Strategier, affärsmodeller och tjänsteerbjudandet förändras inte – alla affärsenheter fortsätter att erbjuda sina tjänster utifrån sin lokala marknad och sina förutsättningar.

“Fokus den närmaste tiden för varje affärsenhet blir nu att sätta sina egna lokala mål och strategier som en del av Actemium-nätverket i framtiden. Med en ambition om att vara fullt redo i november och därmed kunna stötta våra kunder och samarbetspartners ännu bättre i deras projekt och i kommande investeringar”, avslutar Rob van Kaathoven, Managing Director VINCI Energies Sweden East.

 

Dela på