Läke- & Livsmedel

Mångåriga relationer med våra kunder inom läke- & livsmedelsbranschen har hittills underlättat för oss att få nya förfrågningar. Nedan presenterar vi några exempel:

GE Healtchcare AB: El- och instrumentmontage i samband med flertalet investeringar i GEs anläggning i Uppsala genom åren.

Mondeleze: El och instrumentmontage i samband med styrsystembyten vid deras anläggning i Upplands Väsby.