Om INAC

INAC Process AB installerar och levererar system och instrument till industri- och processanläggningar, där det ställs höga krav på drift- och personsäkerhet samt miljö.

INAC omsätter 90 MSEK och har 60 medarbetare över hela Sverige.

INAC Process AB har sedan 2010 verkat under namnet Goodtech Process AB fram till namnbytet 2015 och ingår i Eitech-koncernen.

Kontaktperson Om INAC Magnus Falkman, VD
+46 36 34 51 52 magnus.falkman@inac.se